Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Záverečný účet mesta

Záverečný účet Mesta Vysoké Tatry za rok 2016

Záverečný účet Mesta Vysoké Tatry za rok 2016
 ZÚ_2016.pdf (156.1 kB) (156.1 kB)

Monitorovacia správa k 31.12.2016
 Monitorovacia správa k 31.12.2016..pdf (270.1 kB) (270.1 kB)

Plnenie rozpočtu 2016
 Plnenie rozpočtu 2016.pdf (41 kB) (41 kB)

Report 2016
 Report_2016.pdf (245.7 kB) (245.7 kB)

Záverečný účet k 31.12.2015

Plnenie rozpočtu mesta 2015.pdf
 Plnenie rozpočtu mesta 2015.pdf (29.6 kB) (29.6 kB)

 
ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA VYSOKÉ TATRY ZA ROK 2015
 ZÁVEREČNÝ ÚČET  MESTA VYSOKÉ TATRY ZA ROK 2015.pdf (145.2 kB) (145.2 kB)

 
Monitorovacia správa mesta k 31 12 2015 - textová časť
 Monitorovacia správa mesta k 31 12 2015 - textová časť.pdf (340 kB) (340 kB)

 
Rozpočet mesta pre rok 2015 - Rekapitulácia
 Rozpočet mesta pre rok 2015 - Rekapitulácia.pdf (262.5 kB) (262.5 kB)

 
SPRÁVA O PLNENÍ ROZPOČTU K 31.12.2015 ZŠ s MŠ Dolný Smokovec
 SPRÁVA O PLNENÍ ROZPOČTU K 31.12.2015 ZŠ s MŠ Dolný Smokovec.pdf (42.8 kB) (42.8 kB)

 
PROGRAMOVÝ ROZPOČT K 31.12.2015 ZŠ s MŠ Dolný Smokovec
 PROGRAMOVÝ ROZPOČT K 31.12.2015 ZŠ s MŠ Dolný Smokovec.pdf (223.3 kB) (223.3 kB)

 
SPRÁVA O PLNENÍ ROZPOČTU K 31.12.2015 ZŠ Tatranská Lomnica
 SPRÁVA O PLNENÍ ROZPOČTU K 31.12.2015 ZŠ Tatranská Lomnica.pdf (70.7 kB) (70.7 kB)

 
Monitorovacia správa o hospodárení r 2015 ZŠ Tatranská Lomnica
 Monitorovacia  správa o hospodárení r 2015 ZŠ Tatranská Lomnica.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
SPRÁVA O PLNENÍ ROZPOČTU K 31.12.2015 ZuŠ Tatranská Lomnica
 SPRÁVA O PLNENÍ ROZPOČTU K 31.12.2015 ZuŠ Tatranská Lomnica.pdf (35.8 kB) (35.8 kB)

 
Hodnotiaca správa ZUŠ Tatranská Lomnica
 Hodnotiaca správa ZUŠ Tatranská Lomnica.pdf (528.5 kB) (528.5 kB)

 
Správa o hospodárení SCŠPP Vysoké Tatry za rok 2015
 Správa o hospodárení SCŠPP Vysoké Tatry za rok 2015.pdf (273.3 kB) (273.3 kB)

 
SCVČ správa o použití príspevku 2015 Súkromné centrum voľného času, Vyšné Hágy
 SCVČ správa o použití príspevku 2015 Súkromné centrum voľného času, Vyšné Hágy.pdf (26.1 kB) (26.1 kB)

 
Správa o hospodárení SCPPPaP Vysoké Tatry za rok 2015
 Správa o hospodárení SCPPPaP Vysoké Tatry za rok 2015.pdf (211.5 kB) (211.5 kB)

 
Stanovisko ZUM 2015
 Stanovisko ZUM 2015 v1.pdf (106.9 kB) (106.9 kB)

 

Záverečný účet k 31.12.2014

HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU Mesta Vysoké Tatry k 31.12.2014
 Hodnotiaca správa  k 31.12.2014.pdf (356.4 kB) (356.4 kB)

 
Plnenie rozpočtu Mesta Vysoké Tatry k 31.12.2014
 Plnenie rozpočtu 2014-IV.pdf (38.5 kB) (38.5 kB)

 
Plnenie rozpočtu Mesta Vysoké Tatry - rekapitulácia k 31.12.2014
 Plnenie rozpočtu - rekapitulácia k 31.12.2014.pdf (246 kB) (246 kB)

 
ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA VYSOKÉ TATRY ZA ROK 2014
 ZÁVEREČNÝ ÚČET  MESTA VYSOKÉ TATRY ZA ROK 2014.pdf (144.1 kB) (144.1 kB)

 
Správa o hospodárení SCŠPP Vysoké Tatry - V.Hágy za rok 2014
 SCVČ správa o použití príspevku 2014 SCVČ V.Hágy.pdf (27 kB) (27 kB)

 
Správa o hospodárení SCŠPP Vysoké Tatry za rok 2014 Dolný Smokovec
 Správa o hospodárení SCŠPP Vysoké Tatry za rok 2014 Dolný Smokovec.pdf (530.4 kB) (530.4 kB)

 
Správa o hospodárení SCŠPPaP Vysoké Tatry za rok 2014 Dolný Smokovec
 Správa o hospodárení SCPPPaP Vysoké Tatry za rok 2014.pdf (302 kB) (302 kB)

 
Programový rozpočet 2014 ZS s MŠ DS
 programový rozpočet D. Smokovec.pdf (243.2 kB) (243.2 kB)

 
Správa o plnení rozpočtu 2014 ZS s MŠ DS
 Správa o výsledkoch hospodárenia ZŠ s MŠ D. Smokovec.pdf (45.8 kB) (45.8 kB)

 
Správa o výsledkoch hospodárenia ZŠ T. Lomnica
 Správa o výsledkoch hospodárenia ZŠ T. Lomnica.pdf (70 kB) (70 kB)

 
Hodnotiaca správa 2014 ZŠ T.Lomnica
 Hodnotiaca správa 2014 ZŠ T.Lomnica.pdf (841.3 kB) (841.3 kB)

 
Správa o použití príspevku 2014 ZUŠ T.Lomnica
 SCVČ správa o použití príspevku 2014 ZUŠ T.Lomnica.pdf (38.7 kB) (38.7 kB)

 
Hodnotiaca správa 2014 ZUŠ T.Lomnica
 Hodnotiaca správa 2014 ZUŠ T.Lomnica.pdf (510.7 kB) (510.7 kB)

 

Záverečný účet k 31.12.2013

HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU Mesta Vysoké Tatry k 31.12.2013
 Hodnotiaca správa  k 31.12.2013 MESTA VYSOKÉ TATRY.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
Plnenie rozpočtu Mesta Vysoké Tatry k 31.12.2013
 Plnenie rozpočtu 2013-IV.pdf (41 kB) (41 kB)

 
Rekapitulácia Mesta Vysoké Tatry k 31.12.2013
 Plnenie1213.pdf (234.8 kB) (234.8 kB)

 
Hodnotiaca správa k 31.12.2013 ZŠ TL
 hodnotiaca správa 2013 ZSTL.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
SCVČ správa o použití príspevku 2013
 SCVČ správa o použití príspevku 2013.pdf (232 kB) (232 kB)

 
Správa o hospodárení rok 2013 op ZSTL
 Správa o hospodárení rok  2013 op ZSTL.pdf (398.4 kB) (398.4 kB)

 
Správa o hospodárení SCŠPP Vysoké Tatry za rok 2013
 Správa o hospodárení SCŠPP Vysoké Tatry za rok 2013.pdf (617.4 kB) (617.4 kB)

 
Správa o hospodárení SCPPPaP Vysoké Tatry za rok 2013
 Správa o hospodárení SCPPPaP Vysoké Tatry za rok 2013.pdf (351.3 kB) (351.3 kB)

 
Správa o plnení rozpočtu 2013 ZS s MŠ DS
 Správa o plnení rozpočtu 2013 ZSsMSDS.pdf (83.9 kB) (83.9 kB)

 
Sprava o výsledku hosp.činn 2013 ZUŠ TL
 Sprava o výsledku hosp.činn2013.pdf (300.8 kB) (300.8 kB)

 
ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA VYSOKÉ TATRY ZA ROK 2013
 ZÁVEREČNÝ ÚČET  MESTA VYSOKÉ TATRY ZA ROK 2013.pdf (487.3 kB) (487.3 kB)

 
Stanovisko k záverečnému účtu
 Stanovisko HK ZUM 2013 v2.pdf (104.4 kB) (104.4 kB)

 

Záverečný účet mesta Vysoké Tatry roku 2012

Záverečný účet Mesta Vysoké Tatry za rok 2012
 Záverečný účet Mesta Vysoké Tatry za rok 2012.pdf (101.3 kB) (101.3 kB)

 
Plnenie rozpočtu Mesta Vysoké Tatry k 31.12.2012
 Plnenie rozpočtu Mesta Vysoké Tatry k 31.12.2012.pdf (38.5 kB) (38.5 kB)

 
Hodmotiaca správa programového rozpočtu mesta Vysoké Tatry 2012
 Hodmotiaca správa programového rozpočtu mesta Vysoké Tatry 2012.pdf (416.7 kB) (416.7 kB)

 
Rozpočet mesta Vysoké Tatry pre rok 2012 Rekapitulácia k 31.12.2012
 Rozpočet mesta Vysoké Tatry pre rok 2012 Rekapitulácia k 31.12.2012.pdf (223.4 kB) (223.4 kB)

 
Správa o hospodárení rok 2012 ZŠ T Lomnica
 Správa o hospodárení rok 2012 ZŠ T Lomnica.pdf (3.9 MB) (3.9 MB)

 
Správa o hospodárení rok 2012 ZUŠ T Lomnica
 Správa o hospodárení rok 2012 ZUŠ T Lomnica.pdf (966.4 kB) (966.4 kB)

 
Správa o hospodárení rok 2012 ZŠ a MŠ D Smokovec
 Správa o hospodárení rok 2012 ZŠ a MŠ D Smokovec.pdf (103.8 kB) (103.8 kB)

 
Informácia o použití príspevku mesta Vysoké Tatry pre Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry za rok 2012
 Informácia o použití príspevku mesta Vysoké Tatry pre Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry za rok 2012.pdf (54.9 kB) (54.9 kB)

 
Správa o hospodárení Súkromné centrum špeciálno – pedagogického poradenstva 2012
 Správa o činnosti SCŠPP Vysoké Tatry za rok 2012.pdf (191.8 kB) (191.8 kB)

 

Záverečný účet mesta Vysoké Tatry roku 2011

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA VYSOKÉ TATRY ZA ROK 2011
 ZÁVEREČNÝ ÚČET  MESTA VYSOKÉ TATRY ZA ROK 2011.pdf (84.7 kB) (84.7 kB)

 
Rozpočet 2011 - Hodnotiaca správa textová časť - k 31.12.2011
 Rozpočet 2011 - Hodnotiaca správa textová časť - k 31.12.2011.pdf (401.8 kB) (401.8 kB)

 
PLNENIE ROZPOČTU BEŽNÝCH PRÍJMOV MESTA VYSOKÉ TATRY K 31.12.2011
 PLNENIE ROZPOČTU BEŽNÝCH PRÍJMOV MESTA VYSOKÉ TATRY K 31.12.2011.pdf (29.3 kB) (29.3 kB)

 
Rozpočet pre rok 2011 - Rekapitulácia - k 31.12.2011
 Rozpočet pre rok 2011 - Rekapitulácia - za 12.mesiac.pdf (230.7 kB) (230.7 kB)

 
Správa o výsledku hospodárenia za rok 2011 ZUŠ T. Lomnica
 Správa o výsledku hospodárenia za rok 2011 ZUŠ T. Lomnica.pdf (37.7 kB) (37.7 kB)

 
Správa o hospodárení rok 2011- ZŠ T.Lomnica
 Správa o hospodárení rok 2011- ZŠ T.Lomnica.pdf (62.7 kB) (62.7 kB)

 
Správa o hospodárení Súkromné centrum špeciálno – pedagogického poradenstva 2011
 Správa o hospodárení Súkromné centrum špeciálno – pedagogického poradenstva 2011.pdf (69.2 kB) (69.2 kB)

 
Správa o výsledkoch hospodárenia -Základná škola s materskou školou-Dolný Smokovec 2011
 Správa o výsledkoch hospodárenia -Základná škola s materskou školou-Dolný Smokovec 2011.pdf (45.8 kB) (45.8 kB)

 
Informácia o použití príspevku mesta Vysoké Tatry pre Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry za rok 2011
 Informácia o použití príspevku mesta Vysoké Tatry pre Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry za rok 2011.pdf (53 kB) (53 kB)

 
Programový rozpočet ZŠ a MŠ
 Programový rozpočet ZŠ a MŠ.pdf (253.6 kB) (253.6 kB)

 

Záverečný účet mesta Vysoké Tatry roku 2010

Záverečný účet Mesta Vysoké Tatry za rok 2010
 Záverečný účet Mesta Vysoké Tatry za rok 2010.pdf (84.7 kB) (84.7 kB)

 
Hodmotiaca správa programového rozpočtu mesta Vysoké Tatry
 Hodmotiaca správa programového rozpočtui mesta Vysoké Tatry.pdf (391.3 kB) (391.3 kB)

 
Plnenie príjmov k 31.12.2010
 Plnenie príjmov k 31.12.2010.pdf (33.4 kB) (33.4 kB)

 
Plnenie rozpočtu k 31.12.2010
 Plnenie rozpočtu k 31.12.2010.pdf (73 kB) (73 kB)

 
Plnenie programového rozpočtu k 31.12.2010
 Plnenie programového rozpočtu k 31.12.2010.pdf (239.9 kB) (239.9 kB)

 
Použitie príspevku mesta k 31 12 2010 - Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry
 Použitie príspevku mesta k 31 12 2010 - Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry.pdf (73.4 kB) (73.4 kB)

 
Správa o výsledkoch hospodárenia k 31.12.2010 - Základná škola, Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry
 Správa o plnení rozpočtu za rok 2010 - Základná škola, Tatranská  Lomnica 123, Vysoké Tatry.pdf (63.1 kB) (63.1 kB)

 
Správa o výsledkoch hospodárenia k 31.12.2010 - Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry
 Správa o rozpočte 2010 - Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry.pdf (48.2 kB) (48.2 kB)

 
Správa o výsledkoch hospodárenia k 31.12.2010 - Základná umelecká škola, Tatranská Lomnica 4/123, 059 60 Vysoké Tatry
 Sprava o výsledku hospodárskej činnosti 2010 - Základná umelecká škola, Tatranská Lomnica 4_123, 059 60  Vysoké Tatry.pdf (38.3 kB) (38.3 kB)

 

Záverečný účet mesta Vysoké Tatry roku 2009

Záverečný účet Mesta Vysoké Tatry za rok 2009
 zaverecny-ucet-mesta-vysoke-tatry-za-rok-2009.pdf (85.7 kB) (85.7 kB)

 
Rozpočet 2009 - textová časť- vyhodnotenie k 31.12.2009
 rozpocet-2009-textova-cast-vyhodnotenie-k-31-12-2009.pdf (383.8 kB) (383.8 kB)

 
Plnenie rozpočtu bežných príjmov Mesta Vysoké Tatry k 31.12.2009
 plnenie-rozpoctu-beznych-prijmov-mesta-vysoke-tatry-k-31.12.2009.pdf (30.6 kB) (30.6 kB)

 
Plnenie rozpočtu bežných výdavkov Mesta Vysoké Tatry k 31.12.2009
 plnenie-rozpoctu-beznych-vydavkov-mesta-vysoke-tatry-k-31.12.2009.pdf (28.2 kB) (28.2 kB)

 
Plnenie kapitálového rozpočtu Mesta Vysoké Tatry k 31.12.2009
 plnenie-kapitaloveho-rozpoctu-mesta-vysoke-tatry-k-31.12.2009.pdf (20.5 kB) (20.5 kB)

 
Správa o výsledkoch hospodárenia k 31.12.2009 - ZŠ Tatranská Lomnica 123 Vysoké Tatry
 sprava-o-hospod-r-2009-zs-tatranska-lomnica-123-vysoke-tatry.pdf (58.8 kB) (58.8 kB)

 
Správa o výsledkoch hospodárenia k 31.12.2009 - ZŠ s MŠ Dolný Smokovec 21 Vysoké Tatry
 sprava-o-vysledkoch-hospodarenia-r-2009-zs-s-ms-dolny-smokovec-21-vysoke-tatry.pdf (46.1 kB) (46.1 kB)

 
Správa o výsledkoch hospodárenia k 31.12.2009 - Základná umelecká škola, Tatranská Lomnica 4/123, 059 60 Vysoké Tatry
 sprava-o-vysledkoch-hospodarenia-zakladna-umelecka-skola-tatranska-lomnica-4_123-059-60-vysoke-tatry.pdf (36.2 kB) (36.2 kB)

 

Záverečný účet mesta Vysoké Tatry roku 2008

Celkové plnenie rozpočtu k 31.12.2008
 Celkové plnenie rozpočtu k 31.12.2008.pdf (69.2 kB) (69.2 kB)

 
Plnenie rozpočtu k 31.12.2008
 Plnenie rozpočtu k 31.12.2008.pdf (130.1 kB) (130.1 kB)

 
Príjmy 2008 k 31.12.2008
 Príjmy 2008 k 31.12.2008.pdf (44.5 kB) (44.5 kB)

 
Záverečný účet-2008
 Záverečný účet-2008.pdf (88.6 kB) (88.6 kB)

 

Záverečný účet mesta Vysoké Tatry roku 2007

Plnenie rozpočtu k 31.12.2007
 Plnenie rozpočtu -12- 2007.pdf (76.6 kB) (76.6 kB)

 
Záverečný účet - 2007
 Záverečný účet-2007.pdf (116.8 kB) (116.8 kB)

 

dnes je: 20.5.2019

meniny má: Bernard

webygroup
ÚvodÚvodná stránka